Výrobky REFIT

Obchodní podmínky

Obchodní řád
Politika ochrany soukromí
Informace o zákaznících webu nejsou shromažďovány. Pokud se zákazník rozhodne pro nákup, musí uvést údaje nutné k odeslání zásilky, t.j. jméno, adresu, telefon a e-mail. Údaje jsou využívány pouze pro potřeby provozovatele a nejsou poskytovány jinému subjektu. Nabídka produktů je závislá na stavu zásob v den přijetí objednávky.

Platné ceny
Ceny na těchto www stránkách jsou uvedeny v korunách včetně DPH. Závaznými cenami jsou ceny platné v den uskutečnění objednávky. Datem vystavení faktury je den odeslání zboží.
Ceny mohou být kdykoliv změněny v závislosti na vývoji na trhu a dostupnosti produktů a služeb.

Dodání zboží
Dodání zboží bude uskutečněno na místo předem stanovené klientem na internetových stránkách eshopu.
V případě, že klient odmítne přijmout objednané zboží nebo v případě, že dodávka tohoto zboží nemůže být uskutečněna pro uvedení nesprávných nebo neúplných údajů klientem, máme právo požadovat náhradu veškerých výdajů, vzniklých v důsledku odmítnutí objednaného zboží nebo nemožnosti toto zboží klientovi doručit. Zboží lze do 14 dní vrátit.

Dodací lhůty
Dodání zboží se uskutečňuje v závislosti na dostupnosti produktů nebo služeb, na pořadí obdržených objednávek a ve lhůtách smluvně stanovených. Běžná dodací lhůta je 5 pracovních dní.

Osobní odběr
Každý pracovní den na adrese Jeseniova 1438/110, Praha 3, 130 00.
Vždy vyčkejte na naše telefonické potvrzení.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Dovolujeme si ve smyslu ust. § 14 zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informovat spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro námi prodávané výrobky věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce. Informace týkající se České obchodní inspekce naleznete na internetové adrese www.coi.cz